استرس و یا فشار روانی اجتماعی چیست و چگونه میتوان از آن رهایی یافت ؟
?What is stress

F.P.E.P
Farsi Psycho Educational Program
مهربانان و مهربانوان عزیز م؛ سمینار هفتگی (کلاس های روانشناسی) در لندن 
www.mitrababak.com
Dr. Mitra Babak
Specialist Consultant
Psychotherapist
Researcher

  

 سمینار هفتگی در لندن

 

Seminar Fees:
 

Per Person (2 seminars)

£40.00 Per Month:

For couple/Family members:

£35 per person (2 seminars)

Per Person £25.00 Per Seminar

 

 

 

 

  

 

 

 

​​