استرس و یا فشار روانی اجتماعی چیست و چگونه میتوان از آن رهایی یافت ؟
?What is stress

F.P.E.P
Farsi Psycho Educational Program
مهربانان و مهربانوان عزیز م؛ سمینار هفتگی (کلاس های روانشناسی) در لندن  لازم به یادآوری است که آخرین دو سمینار آینده در یکشنبه ۳ و ۱۰ دیسامبر خواهد بود . برای اطلاع بیشتر لطفا به وبسایت مراجعه و با محمود: 07986631132 و یا فروزان: 07449472314 تماس حاصل فرمایید.
Weekly Seminars in London
Dear all, Just to remind you that the last two seminars in London will be on 3rd and 10th of December. 
Address: Nadi Park Royal, 260 Old Oak Common Lane, London, NW10 6DX. Bus's: 228, 266 & Tubes: North Acton & Willesden Junction
For more information contact Forozan: 07449472314 or visit website: mon
www.mitrababak.com
Dr. Mitra Babak
Specialist Consultant
Psychotherapist
Researcher

  

 سمینار هفتگی در لندن

 

Seminar Fees:
 

Per Person (2 seminars)

£40.00 Per Month:

For couple/Family members:

£35 per person (2 seminars)

Per Person £25.00 Per Seminar

 

 

 

 

  

 

 

 

​​

  

 

 

  

Contact US

Privacy Policy

Contract

© 2019 Mitra Babak