Questions & Answers Page 4

دکتر میترا بابک، پرسش و پاسخQ&A، رفتار پسر پنج ساله مثل دخترها

دکتر میترا بابک: پرسش و پاسخ، Q&A اعتیاد پدر و خواستگاری

دکتر میترا بابک، پرسش و پاسخ Q&A، گیر کردن در عشق قبلی

دکتر میترا بابک، پرسش و پاسخ، گفتن راز به بچه ١٢ ساله

دکتر میترا بابک، پرسش و پاسخ Q&A، درگیر عشقی با شوهر سابق

دکتر میترا بابک، پرسش و پاسخ، آيا ميتونم بعد از ازدواج دوست پسرم هنوز باهاش باشم

دکتر میترا بابک، پرسش و پاسخQ&A، سرد شدن رابطه بعد از دو سال

دکتر میترا بابک، پرسش و پاسخQ&A، خجالتي هستم و صورتم فورا خيلي سرخ مي شه ، چه كنم؟

دکتر میترا بابک، پرسش و پاسخQ&A، کودك ٤ ساله سوگوار پدر

دکتر میترا بابک، پرسش و پاسخQ&A،همسر دكتر ولي تحقير كننده با شوهري ديپلمه ولی مهربان

دکتر میترا بابک، پرسش و پاسخQ&A، دختر ١٨ ساله كه بأكره نيست و سرگردان شده